Pipani Photocopy Marathi Movie Lyrics

 

जीव जडला तुझ्या ह्या डोळ्यात ग
रात सजते दिवसा
तीर घुसला थेट काळजात ग
उरात ठोक्यांचा जलसा
जरा ताऱ्याला चांदणीशी झुरू दे
आसमंतात चौघडा घुमू दे
तुझ्या माझ्या पिरतीची पिपाणी वाजू दे
पा पा पा पा पा पा पा पा

Photocopy 2016 Marathi Movie

मखमली सतरंगी नजराणा गुलाबी मन खेळे
फुकणीचा अतरंगी खेळ
मागं पुढं येरझाऱ्या घाले मन नवाबी
होऊ दे न चडके बुधन चिडबी चकड मेळ

Photocopy 2016 Marathi Movie song Free Download

अरे जारे जा तू डोमकावळ्या
फुकटची शान दाव मऊ माऊला
माझा रुबाब जर दिसला तुला
होणार धोका तुझ्या जीवाला
अरे हट अरे फुट जरा होऊ दे लूटमलूट
आता ताश्याची तररी होऊ दे
तुझ्या माझ्या पिरतीची पिपाणी वाजू दे
पा पा पा पा पा पा पा पा

Pipani Photocopy Marathi Movie Video Song

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here