Manus Ek Mati Marathi Movie • Movie : Manus Ek Mati (2017) | माणूस एक माती !
 • Star Cast : Siddharth Jadhav, Ruchita Jadhav, Ganesh Yadav, Swapnil Rasekar, Vilas Ujawane, Harsha Gupte,Varad chavan
 • Director : Suresh Zade
 • Producer : Sharda Vijaykumar Kharat
 • Studio : Shivam Entertainment India Limited.
 • Story : Suresh Zade
 • Co-Producer :  Dr. Vijaykumar Kharat, Dilip Nimbekar
 • Screenplay : Suresh Zade
 • Executive Producer :  Deva Pande
 • Cinematography :  Sandeep Shinde.
 • Screenplay and Dialogues :  Raju Sapkal, Suresh Shankar Zade.
 • Music  : Prashant Hedaoo.
 • Background Music :  Salil Amrute.
 • Lyrics :  Arun Patekar, Prashant Hedaoo, Vinod Dhotre.
 • Editor : Vijay Vamanrao.
 • Costumes :  Akhtar Shaikh, Rinku Singh.
 • Choreographer :  Rajesh Bidave.
 • Genre :  Family Drama.
 • Censor : U
 • Release Date : 24-3-2017

 

Manus Ek Mati Marathi Movie Posters

Siddharth Jadhav Manus Ek Mati Marathi Movie

Manus Ek Mati Marathi Movie Songs

Manus Ek Mati

Manus Ek Mati Marathi Movie

Manus Ek Mati (2017) Marathi Movie Songs

Manus Ek Mati Movie Posters
Manus Ek Mati (2017) Marathi Movie Songs