• Movie : Bucket List
  • Presented by : Karan Johar & Apoorva Mehta
  • Produced by : Dark Horse Cinemas (Jamashp Bapuna & Amit Parikh), Dar Motion Pictures (Arun Rangachari & Vivek Rangachari) & Blue Mustang Creations (Aarti Subhedar & Ashok Subhedar)
  • StarCast : Madhuri Dixit Nene, Sumit Raghwan, Vandana Gupte, Pradeep Welankar, Shubha Khote, Dilip Prabhavalkar, Ila Bhate, Renuka Shahane, Milind Phatak, Sumedh Mudgalkar
  • Screenplay and Dialogues : Tejas Prabha Vijay Deoskar & Devashree Shivadekar
  • Cinematographer : Arjun Sorte
  • Music by : Rohan
  • Lyrics : Mandar Cholkar & Tejas Prabha Vijay Deoskar
  • Music : Zee Music Company